Kurumsal iletişimin sınırları nelerdir?

Hangi hedefle yola çıkarsa çıksın, kurumsal özellik taşıyan ve toplumun bir parçası olan işletmeler faaliyetlerini içte ve dışta kurulan bir ilişkiler düzeninde sürdürürler. Bu ilişkilerin denetime alınmasıyla bir yapısal düzen ve amaç içinde etkili bir iletişim politikasının işlenmesini zorunlu kılmaktadır.

Kurumsal iletişim, kurumun hedeflerine ulaşması, ilerleyişini sağlaması için gerekli üretim ve yönetim süreci içerisinde, kurumu oluşturan bölümler arasında eşgüdümü, bilgi akışını, motivasyonu, bütünleşmeyi, karar almayı ve denetimi sağlamak amacıyla belirli bir düzen içerisinde gerçekleşen bir iletişim sürecidir.

Bir kurumun içsel iletişiminde karşılıklı güvenin ve bilgi akışının, dışsal iletişimde ise kaliteli hizmet ve müşteri isteklerine ilginin karşılığıdır. Bir kurumda faaliyetlerin sürdürülmesi, problemlerin çözülmesi ve yaratıcılığın oluşturulması kurumsal iletişim ile gerçekleşebilir.

Kurumlar toplumun bir parçasıdır ve toplumdan soyut düşünülemez. Sürekli gelişen çevre içerisinde yer alan kurumlar, faaliyetlerini hedeflerine uygun biçimde yürütebilmesi için yenilenen koşullara uymak ve toplumsal ilişkiler kurmak zorundadır. Kurumların sadece kendi iç birimleri arasında iletişim kanallarını kurması ve etkin bir şekilde iletişimi sağlaması yeterli değildir. Çağın gereklerine uygun olarak kurumun dışı ilişkilerini de belirli bir düzen ve sistem içerisinde geliştirmesi gerekmektedir. Kurum dışı iletişimin düzenlenmesi ile birlikte toplumun çeşitli kesimleri ile çift taraflı iletişim kurulur. Bununla birlikte kurum ve firmalar ile toplum arasında bir beraberlik sağlanır.

Dışarıya dönük iletişimde amaç, kurumun bünyesinde ve dışında bulunan her bireye kurumun varlığını sürekli ve dürüst olarak iletişim kanallarıyla duyurmak ve tanıtmak.

Kurumsal iletişimin kurumlara pozitif etkileri;
– Çalışanların kendilerine ve kuruma olan güveni artar

– Yönetim organlarının saygınlığı ve otoriteleri artar

– Çalışanların sorun ve kriz çözme yeteneği gelişir

– Çalışanların kurumunu benimsemeleri ve bağlılığı artar

– Çalışanların iş verimliliği ve işin kalitesi artar.

 • Açık kaynak kod dönüşüm
 • backup sistemleri
 • bulut uygulaması
 • cbs
 • depolama sunucusu
 • dns sunucusu
 • ekran paylaşım uygulaması
 • e-posta sunucusu
 • fax sunucusu
 • güvenlik duvarı
 • ip santral
 • kurum içi dosya yönetimi
 • kurumsal anket
 • kurumsal dizin uygulaması
 • log yönetimi
 • masaüstü ofis uygulaması
 • network erişim kontrolü
 • network izleme
 • online dosya paylaşımı
 • online eğitim
 • online ofis uygulamaları
 • printserver
 • proje takip uygulaması
 • sanallaştırma
 • siem
 • veritabanı
 • video konferans
 • yük dengeleme sunucusu
 • zafiyet tarama aracı